De wet AVG en hergebruik van digitale middelen

Inleiding

Per 25 mei wordt de wet Algemene Vorderings Gegevens (AVG) van kracht. Dit is een wet die de privacy van burgers (beter) moet beschermen en is in heel Europa van kracht. Deze wet heeft ook gevolgen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal en apps in scholen. Hier lees je welke.

Verwerkersovereenkomst

Voor het gebruik van digitale applicaties in scholen moet een zogenaamde verwerkersovereenkomst aan ten grondslag liggen. Dit is een overeenkomst die afspreekt hoe er met persoonsgegevens omgegaan wordt en waar de data zijn opgeslagen (in welk land en onder welk recht deze vallen). Dit betekent dat onder het gebruik van applicaties als Parnassys, Office365 of Google de organisatie een overeenkomst ligt.

Andere digitale applicaties

Ook voor het gebruik van andere digitale applicaties waarmee persoonsgegevens worden verzameld moet een verwerksovereenkomst afgesloten worden. Dit geldt dan voor applicaties als peergrade. Wanneer er wel een account aangemaakt moet worden, zouden leerlingen een alternatief moeten hebben waar ze zelf uit zouden mogen kiezen. Echter, veel van deze applicaties werken doordat iedereen dezelfde gebruikt. Dat is dus niet echt een optie. Daarbij komt dat leerlingen onder de 16 jaar niet mogen instemmen met de voorwaarden, maar dat dit gebeuren moet door ouders/verzorgers.

Wat mag dan nog wel?

Wat goed werkt is het gebruik van applicaties waarbij leerlingen niet een account hoeven aan te maken (socrative, padlet, mentimeter, e.d.). Hierdoor vallen weliswaar veel alternatieven af.

Deze blijven mogelijk:

Quickkey: voor het beoordelen van meerkeuzevragen. Leerlingen maken op een blad meerkeuzevragen. De leerkracht scant de antwoorden in met Quickkey en kan direct zien of ze goed zijn gemaakt.

Plickers: voor het beoordelen van antwoorden, door antwoordkaarten te scannen.

Tricider: voor het maken van een beslissing. Leerlingen doen suggesties en andere leerlingen stemmen de voorstellen.

Nearpod: voor het maken van lessen, inclusief multi-media en het maken van quizen.