Goed onderwijs en digitaal lesmateriaal en app’s

Inleiding

Wat betekent een inzet van digitaal lesmateriaal en app’s, zodat het onderwijsleerproces geod wordt vormgegeven? Wanneer je digitaal en apps even weglaat dan kun je hetzelfde zeggen van lesmateriaal. Natuurlijk gebruik je lesmateriaal wat je helpt om je doelen te realiseren. En het liefst ook zo dat dit op de beste manier gebeurt.

Goed lesmateriaal

Wanneer is niet-digitaal lesmateriaal goed? Wanneer is bordgebruik goed? Of wanneer is een bepaalde voorleesboek goed? Of wanneer is goed gebruik van een topografische kaart? In het algemeen zou je kunnen zeggen: wanneer het zo goed mogelijk helpt om het leren van die leerlingen vorm te geven. Argumenten die gevoerd kunnen worden:

  • Aantrekkelijker maken van het onderwijs
  • Effectiever maken van het onderwijs
  • Verbeteren van leeruitkomsten
  • Verbeteren van de interesse in de leerstof
  • Efficiëntie van het onderwijs (is vaker te gebruiken)

Hoe weet je dat? Door uit te zoeken wat er allemaal is, door uit te proberen en vervolgens te redeneren of het werkte. Door vaker verschillende middelen te proberen kun je verschillende middelen uitproberen. Ook leer je dan in te zien welke middel werkt en bij welke klas, of bij welke kinderen. Dus hoe rijker je repertoire wordt, hoe beter. Dit vraagt uitproberen. Gaandeweg ontwikkel je dus kennis van het lesmateriaal, vak en didactiek.

Goed digitaal lesmateriaal en app’s

Hetzelfde geldt voor digitaal lesmateriaal en apps. Alleen het vervelende is dat die soms wat diepgaande technologische kennis van je vraagt. Ook dit vraagt uitproberen (met daarbij de kans op mislukken). Maar ook hier ontwikkel je gaande weg een groter repertoire.

Onderzoek naar het gebruik van digitaal lesmateriaal en app’s

Nu is er onderzoek gedaan onder leerkrachten (o.a. basisonderwijs) naar gebruik van digitaal lesmateriaal en app’s.  Leerkrachten geven aan dat wanneer voorafgaand aan de les gevraagd wordt waarom ze bepaalde ict-middelen inzetten de argumenten die daarboven worden genoemd. Wanneer achteraf gevraagd wordt of de digitale middelen deze verwachtingen waar hebben gemaakt, dan blijkt dat maar ten dele het geval te zijn.

Opvallend in het onderzoek is dat wanneer gevraagd wordt hoe leerkrachten weten dat het werkt (vooraf) dan is dat vooral van horen zeggen (dus van andere leerkrachten) en minder omdat er (wetenschappelijk) bewijs voor geleverd is. Kortom: wees voorzichtig met de inzet van digitale lesmaterialen en app’s. De werking kon wel eens tegenvallen.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren