Vaardig in digitaal lesmateriaal en app’s

Inleiding

Wat betekent vaardig zijn in het werken met digitaal lesmateriaal? Over computervaardigheid is veel onderzoek gedaan. De Nederlandse lerarenopleidingen hanteren een lijst aan vaardigheden die aankomende leraren zouden moeten bezitten.

Digitale vaardigheden en self-efficacy

Het nadeel van die lijst is als je al deze vaardigheden kent, wil nog niet zeggen dat je daarmee ook digitaal lesmateriaal en app’s gebruikt. Onderzoekers wijzen ondermeer op self-efficicay. Self-efficacy kan omschreven worden als hoe zeker jij je voelt in het gebruik van digitaal lesmateriaal of apps. Hiervoor moet je zeker kennis en vaardigheden van digitale middelen in huis hebben, maar het is meer. Het betekent ook zoiets dat jij durf moet hebben om te experimenteren, maar ook dat de omgeving je helpt om te experimenteren, waarbij hoort dat er mislukkingen zijn successen.

Er speelt meer dan alleen digitale vaardigheden

Belangrijk is te beseffen dat je dus wel degelijk enkele digitale vaardigheden moet hebben, maar dat er meer is. Je zult gedegen vakkennis moeten hebben, bijvoorbeeld over lezen en je zult ook moeten weten wat werkt in die ene klas. Onderzoekers Mishra & Koehler (2003) hebben TPACK ontwikkeld (Zie ook kennisnet).

. 

TPACK omvat een drietal kennisdomeinen:

  1. Technologische kennis (technological knowledge): dit gaat om de kennis die jij hebt over de computer of tablet, internet en het digitaal lesmateriaal of de app. Weet jij hoe de app werkt, hoe leerlingen moeten inloggen en hoe jij als leerkracht in kan zien hoe de leerlingen hebben gewerkt?
  2. Vakkennis (content knowledge): dit gaat om de vakkennis die nodig is om geod les te geven: hoe automatiseer je letters bij het lezen en hoe leer je leerlingen aan een som te maken zonder gebruik te maken van materialen?
  3. Didactische kennis (pedagogical knowledge): dit is kennis van wat wel en wat niet werkt in je klas, bij deze leerlingen op dat moment van de week.

TPACK model bestaat niet alleen uit deze losse kennisdomeinen, maar het gaat met name om een combinatie (of een samenwerking) tussen deze domeinen: TPACK is dus dat je als leerkracht vaardig moet zijn in een combinatie van technologie, vak en didactiek. Inzet van digitale lesmaterialen geen eenvoudige opgaaf!

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren