Overzicht bijeenkomsten Module 7: digitaal lesmateriaal en app’s

Inleiding

Deze bijeenkomst bestaat uit twee bijeenkomsten die starten om 14.00 tot 17.00 uur.

Bijeenkomst 1

14.00 – 14.15 uur: Start van de bijeenkomst: kennismaken met elkaar en met de module

14.15 – 14.45 uur: In groepjes bespreken wat jij aan digitaal lesmateriaal en app’s gebruikt. Gebruik hiervoor Padlet.

14.45 -15.00 uur: hoe vaardig ben jij in het werken met digitaal lesmateriaal (theorie)?

15.00 – 15.15 uur: uitwisselen vaardigheden

15.15 – 15.45 uur: theorie over goed onderwijsleerproces

15.45 – 16.00 uur: voorbeelden van digitaal lesmateriaal

16.00 – 16.30 uur: keuze maken uit les, lesdoel en bijbehorende digitaal lesmateriaal of een app

16.30 – 16.45 uur: terugkoppeling keuze van les, lesdoel, bijbehorende digitaal lesmateriaal en/of een app

16.45 – 17.00 uur: terugblik bijeenkomst 1 en vooruitblik bijeenkomst 2

Willen jullie een powerpoint maken met vijf sheets en die uiterlijk dinsdag 20 maart naar me (e.bolhuis@windesheim.nl) opsturen? De powerpoint bestaat uit: Sheet 1: Je naam en school, Sheet 2: welk digitaal lesmateriaal of app je hebt gebruikt (met eenlink daarheen), Sheet 3: welk vak en welk leerdoel, Sheet 4: reden waarom je het hebt gekozen en Sheet 5: je ervaring met het digitale middel.

Bijeenkomst 2:

14.00 – 14.15 uur: start van de bijeenkomst

14.15 – 15.30 uur: groepsgewijs presenteren van de les, lesdoel, digitaal lesmateriaal en app en daarbij de vraag: welke bijdrage had het digitaal lesmateriaal of een app aan het goed vormgeven van het onderwijsleerproces?

15.30 – 15.45 uur: centraal rondje: wat hebben we geleerd?

15.45 – 16.00 uur: andere digitale middelen: zie hier

16.00 – 16.45 uur: groepsgewijs digitale middelen uitwisselen en bespreken: wat dit betekent voor beleid binnen de school en welke consequenties dit heeft voor leerlingen (denk aan vaardigheden of het afspreken van regels, e.d.)

16.45 – 17.00 uur: Terugblik op de bijeenkomsten