Module 7: Digitaal lesmateriaal en APP’s

Leerdoel

Module 7 is een reeks van meerdere modules die de hogeschool Windesheim uitvoert bij Catant. Deze module gaat over het gebruik van digitaal lesmateriaal en app’s. Het doel van deze training die twee bijeenkomsten van 3 uur omvat is: Leren gebruikmaken van digitaal lesmateriaal en app’s die helpen om het onderwijsleerproces goed vorm te geven. 

Woordgebruik

Digitaal lesmateriaal is lesmateriaal wat op een computer draait (maar vaak ook met behulp van internet). Een App is een afkorting van applicatie en wordt in de afkorting vaak gebruikt voor tablets en telefoons. In zekere zin is een App ook een vorm van digitaal lesmateriaal (wat vaak ook gebruik maakt van internet), maar om onderscheid te maken tussen websites voor de laptop en de tablt, houden we dit onderscheid aan: digitaal lesmateriaal: voor op de laptop en een App is voor op de tablet (of telefoon).

Uitleg bijeenkomsten aan de hand van het leerdoel

In het leerdoel zitten een aantal zaken waar we tijdens de module stil bij gaan staan.

  1. Leren: het gaat dus om ervaring opdoen in het gebruikmaken van digitaal lesmateriaal en apps. Hierbij doe je – in de tussenliggende periode – ervaring op met digitaal lesmateriaal en app’s, waar je op reflecteert en nadenkt wat je daar verder in het lesgeven mee wilt gaan doen. Maar ook wat betekent dit voor schoolbeleid? En, wat betekent dit voor leerlingen?
  2. Digitaal lesmateriaal en app’s: je gaat verschillende websites verkennen waarop digitaal lesmateriaal en app’s zijn te vinden. Het zijn allemaal lesmaterialen die naast een bestaande methode gebruikt kan worden.
  3. Het onderwijsleerproces goed vormgeven: Het betekent dat er stil gestaan wordt bij wat goed vormgeven van onderwijsleerprocessen zijn en welke bijdrage digitaal lesmateriaal en app’s daar aan bijdragen.

Disclaimer

Tot slot, we voeren een anti-goeroe beleid. Wat betekent dat? Het betekent dat we op zoek gaan het reële verhaal achter digitaal lesmateriaal en app’s.  Dus geen mooie sprookjes, maar we gaan op zoek naar de echte bijdrage van deze middelen. En dat zijn niet alleen maar positieve verhalen, want helaas de werkelijkheid is anders.