Prensentatie Landstede en Windesheim op SirIKT

Prensentatie Landstede en Windesheim op SirIKT

23 mrt, 2012
Erik Bolhuis
, ,
No Comments

Op 23 maart 2012 presenteren Landstede en Windesheim de samenwerking met hun Sloveense partners.

Op de SirIKT 2012 in Krnasjka Gora hebben we in een Dutch-corner de samenwerking gepresenteerd.
Nadat Andreja Bacnik deze corner heeft geopend, mag ik beginnen. Ik ben uitgenodigd om een presentatie te geven op de manier waarop ICT in Nederland in het onderwijs is geïmplementeerd. Ik doe dat door scholen in vier verschillende types te verdelen:
1. Scholen waar wel wat ICT ingezet wordt, maar waar de middelen en tijd ontbreken om er echt iets van te maken;
2. Scholen waar een enthousiaste docent (of in een grotere school, een team) werkt, veel ideeën heeft hoe ICT ingezet kan worden en daar de ruimte voor krijgt. Het werkt aanstekelijk, want sommige collega’s krijgt hij mee, maar anderen niet. Op de school ontbreekt een gezamenlijke visie op hoe ICT in het onderwijs vorm moet krijgen;
3. Scholen waar systematisch ICT wordt ingezet. Hier liggen plannen aan ten grondslag, waardoor bijvoorbeeld gestart wordt met een laptopklas. Wat hier ontbreekt is dat ICT zo wordt ingezet dat het onderwijs echt verandert.
4. Scholen waar door gebruik van ICT het onderwijs op een nieuwe didactische manier wordt gegeven, bijvoorbeeld interactieve leermaterialen, inzet van twitter, of het concept van flip the classroom.

Marja Prahor gaf een presentatie, mede namens Alex Hak, over hun samenwerking. Leerlingen van beide scholen in Slovenië en Nederland leggen aan elkaar een onderdeel van Biologie uit.
Daarna presenteerden Amanda van den Bergh (docent Ichthus College en student wiskunde op Windesheim) en Nimen Bajramovic de samenwerking met wiskunde. In deze samenwerking is eerst gezamenlijk lesmateriaal gemaakt wat ingezet kan worden bij leerlingen in Slovenië. Waar ze tegenaan lopen zijn de culturele verschillen. Zo wordt in Slovenië er meer docentgecentreerd les gegeven. Hoewel het materiaal juist ontwikkeld was voor meer zelfontdekkend leren, wordt het ingezet en begeleid door de leerkracht. Het project wordt als zeer waardevol gezien, daar aan beide zijden veel geleerd is.
Bij biologie werd er samengewerkt door dat studenten aan beide zijden een weeklang het eten wat ze hadden gegeten bij moesten houden, analyseren en daar aan een student aan de andere zijde presenteren. In dit project wordt duidelijk hoe groot de verschillen zijn: zo verschilt het niveau van Slovenië aanzienlijk met Nederland en daarnaast wannneer in het jaar wat aangeboden wordt.
Bij Engels werd er eveneens samengewerkt tussen Spela Grum en Goran Stojanovic. Nadat leerlingen elkaar hebben leren kennen wordt er samengewerkt. Elke leerling maakt een Moodboard waarmee ze zich aan elkaar voorstellen.

20120323-124822.jpg

20120323-124829.jpg

20120323-124839.jpg

20120323-124847.jpg

20120323-124851.jpg

20120323-124900.jpg

20120323-124905.jpg

20120323-124909.jpg

20120323-124913.jpg

20120323-124917.jpg

Leave A Comment


*